BarokBureauet

BarokBureauet

BarokBureauet består af organisten Anne Kirstine Mathiesen og blokfløjte- og zinkenisten Lene Langballe. De to musikere har kendt hinanden siden studietiden på DKDM og de sidste mange år dannet duoen BarokBureauet. Repertoiret er hovedsaglig musik fra ca. 1600-1750 men også ny musik har iduoens interesse, og arbejdet med improvisation og egne arrangementer fylder en del også.

BarokBureauet har i 2020 indspillet Vivaldi's op. 10, 6 fløjtekoncerter arrangeret for orgel og forskellige blokfløjter. 


Lene Langballe

Begyndte sit blokfløjtestudie på det Kgl. Danske Musikkonservatorium i 1992.

Herefter studier på Civica Scuola i Milano hos Pedro Memelsdorff med afsluttende diplom i 1997.

Videre studier i blokfløjte hos Conrad Steinmann og zink hos Bruce Dickey på Schola Cantorum Basiliensis med solistdiplom i 2002. Yderligere specialisering med zink i paris hos Jean Tubery

og William Dongois. Koncertaktivitet som blokfløjtenist og zinkenist i samarbejde med Europas førende ensembler for tidlig musik.

Lene har undervist på MGK i Sønderjylland, Skt. Annæ Gymnasium og Guldborgsund Musikskole og er siden 2004 tilknyttet som timelærer i blokfløjte og kammermusik på Det Kgl. Danske Musikkonservatorium.


Anne Kirstine Mathiesen er organist og kantor ved Sct. Nicolai Kirke, Køge siden 1992.

Orgel- og solistklassestudier på det Kgl. Danske Musikkonservatorium med blandt andre

Professor Hans Fagius, Jørgen Ernst Hansen og Jesper Madsen som lærere.

Omfattende koncertvirksomhed både som solist og kammermusiker og som efterspurgt

Akkompagnatør med mange af hovedstadens større korensembler i både ind- og udland.

Flere CD-indspilninger og modtog i forlængelse af sine studier flere større talentlegater og anerkendelser. Beskikket som ekstern censor ved Musikkonservatorierne i Danmark i perioden

2020-24 og konsulent i forbindelse med organistansættelser i Helsingør Stift fra 2020.